Ktorá planéta je najbližšie k Slnku?

Ortuť je planéta najbližšia k Slnku. Jeho obežná dráha je veľmi výstredná (t.j. nekruhová) a Merkúr sa nachádza vo vzdialenosti 46 miliónov km od Slnka v jeho najbližšom bode a 69,8 milióna km v najvzdialenejšom bode. Kliknite sem a pozrite sa, kde sa teraz nachádza ortuť .Je to veľmi približne 1/3 vzdialenosti od Slnka, ako je Zem, a 1/2 vzdialenosti od Venuše. Skutočné priemerné vzdialenosti sú: Merkúr 57,9, Venuša 108,2 a Zem 149,6 milióna km od Slnka.

Aj keď je Merkúr najbližšie k Slnku, priemerná teplota na jeho povrchu je oveľa nižšia ako teplota na Venuši. Je to preto, že Merkúr nemá prakticky žiadny atmopšere, a tak strana obrátená k slnku dosahuje 430 ° C a strana obrátená od Slnka môže ochladiť až na 180 ° C. Priemerná teplota je asi 167 ° C.

Venuša má hustú atmosféru, ktorá je plná skleníkových plynov, ktoré zachytávajú slnečné teplo, a má teplotu na celej planéte okolo 464 stupňov C.